Karacasöğüt’te Doğa Mücadelesi kazandı: Arkeolojik Sit Alanı Olarak Tescil Edildi


Karacasöğüt Doğa Mücadelesi, zaferle sonuçlandı. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Karacasöğüt Koyu’ndaki arkeolojik eserleri belgeleyerek, Muğla Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun tescilini onayladı. Marmaris, Karacasöğüt Koyu’nda MUÇEV Ltd. Şti.’nin marina kapasite arttırma projesi için verilen “ÇED gerekli değildir” kararı mahkeme tarafından iptal edilmişti. Ancak MUÇEV Ltd. Şti., projesinden vazgeçmedi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni bir ÇED süreci başlatıldı.Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Belgeledi, Mahkeme İptal Kararı Verdi
Marmaris Kent Konseyi, MUÇEP ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi, Karacasöğüt Koyu’nun Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde bulunması ve endemik ve nadir türler barındırması nedeniyle marina kapasitesinin arttırılmaması için mücadele veriyordu. Bu amaçla Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD-AFAG) ile Karacasöğüt Koyu’nda canlı türlerinin durumu ve musilaj varlığını tespit etmek için dalış yapıldı ve tarihi eser varlığı belgelendi. Tespit ve tescil işlemlerinin başlatılması amacıyla Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi’ne başvuru yapıldı. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, bölgede yaptığı dalışlar sırasında arkeolojik eserleri tespit etmesi üzerine Karacasöğüt Koyu’nun 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi için yasal süreçleri başlattı.ÇED Olumlu Kararı Skandalına Rağmen Mücadele Zaferle Sonuçlandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu duruma rağmen ÇED sürecini durdurmadı ve 29 Mayıs 2023 tarihinde skandal bir kararla proje için ÇED olumlu kararı verdi. MUÇEV, yat limanı kapasite artışına onay vermenin yanı sıra aynı koyda yer alan Global Marin Yat Limanı’nın kapasite artışı için de “ÇED gerekli değildir” kararı aldı.


Doğayı koruması gereken tüm kurumların doğayı korumaktan uzak imzalarına rağmen uzun süredir süren mücadele sonuç verdi ve Karacasöğüt Koyu, 1. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilerek nesiller boyu korunacak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *